Vladimír Birgus

Monographs

Taken from the book of Štěpánka Bieleszová: Vladimír Birgus. Photographs 1972-2014. KANT, Prague 2014.

Tomáš Pospěch, Vladimiír Birgus: Cosi nevyslovitelného – Something Unspeakable, Prague: KANT, 2003.

Elźbieta Łubowicz , Vladimír Birgus: Fotografie 1981–2004 / Photographs 1981–2004 / Photographies 1981–2004 / Fotografie 1981–2004, Prague: KANT, 2004

Vladimír Skýpala, Vladimír Birgus, Master’s Thesis, Institute of Creative Photography FPF SU, Opava, 2005.

encyclopedias, dictionaries

Michéle & Michel Auer, Photographers Encyclopaedia International 1839 to the Present. Camera Obscura, Hermance / Genéve 1985.

Antonín Dufek, Černobílá fotografie. Odeon, Prague 1987, pp. 110 - 111.

Dufek, Antonín: Vladimír Birgus., in: Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Prague 1993, pp. 30 - 31.

Kdo je kdo v České republice 94 / 95. Modrý jezdec, Prague 1994, pp. 46.

Petr Balajka, Vladimír Birgus, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Prague 1995, pp. 70 - 71.

Ján Šmok, Vladimír Birgus, in: Martin Marix Evans (ed.), Contemporary Photographers, St. James Press, New York & Detroit 1995, pp. 98-100.

Dictionary of International Biography, IBC, Cambridge 1996, pp. 31.

Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století, Agentura Kdo je kdo, Prague 1998, pp. 46.

Všeobecná encyklopedie Diderot v osmi svazcích, 1. díl A-B, Encyklopedie Diderot, Prague 1999, pp. 413.

Universum. Všeobecná encyklopedie. 1. díl A-B, Odeon, Prague 2000, pp. 565.

Universum. Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. 1. díl A-F, Odeon, Prague 2002, pp. 260.

Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti, Agentura Kdo je kdo, Prague 2002, pp. 40.

Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. A-L, Ottovo nakladatelství, Prague 2003, pp. 141.

Catalogs of solo exhibitions (selection)

Alena Šlachtová (Václav Zykmund), Vladimír Birgus, Galerie mladých, Brno 1976.

Antonín Dufek, Dokument. Vladimír Birgus, Petr Klimpl, Josef Pokorný, Dům umění města Brna, Brno 1988.

Ján Šmok, Vladimír Birgus, Stara Galeria ZPAF, Warszawa 1988.

Petr Balajka, Ján Šmok, Miroslav Vojtěchovský, Vladimír Birgus. Cosi nevyslovitelného, Institut tvůrčí fotografie FPF SU, Opava 1997.

Jana Vránová, Vladimír Birgus, Galerie Caesar, Olomouc 1998.

Václav Podestát, Vladimír Birgus: Niewyslowione / Unspoken, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2001.

Ján Šmok, Vladimír Birgus – Fotografie 1976-1996 (katalog výstavy), Galeria Fotografii „pf“, Poznań 2001.

Elźbieta Łubowicz, Vladimír Birgus – Cosi nevyslovitelného / Something Unspeakable, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 2004.

Tomasz Czech, Vladimír Birgus: Niewysłowione, Galerii Fotografii B&B, Bielsko-Biała 2004.

Elźbieta Łubowicz, Želimir Koščević, Vladimír Birgus, Galeria Rigo, Novigrad 2005.

Rose & Jay Deutsch, Europeans. Photographs by Vladimír Birgus, Jindřich Marco and Jindřich Štreit, Leica Gallery, New York 2009.

Václav Podestát, Vladimír Birgus: Fotografie, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok 2011.

Václav Podestát, Vladimír Birgus: Fotografie / Photographs 2007-2012, Muzeum Novojičínska a KANT, Nový Jičín a Prague 2012.

selected literature about the author)

Petr Klimpl. Vladimír Birgus. Československá fotografie, 1977, č. 4, s.180-184.

Antonín Dufek, Skupina Dokument, Československá fotografie, 1978, č. 11, pp. 488-491.

Petr Klimpl, Vladimír Birgus. Reflexions (Amsterdam), 1978, č.12, pp. 4-5.

Gerhard Ihrke, Vladimír Birgus, Fotografie (Leipzig), 1979, č. 4, s.145-193.

Alena Nádvorníková (Václav Zykmund), Cosi nevyslovitelného ve fotografiích Vladimíra Birguse, Revue Fotografie, 1980, č. 2, pp. 36-39.

Václav Zykmund, Vladimír Birgus, Fotoforum (Oslo), 1982, č. 3, pp. 40-46.

Georg Soller, Im Bild: lauter Gerechte, Fotomagazin (München), 1983, č. 7, pp. 33-34.

Juliana Tesáková. Fotografie Vladimíra Birgusa a Josefa Pokorného o súčasnosti, Výtvarníctvo-fotografia-film (Bratislava), 1984, č. 6, pp. 13.

Martin Hruška, Člověk na fotografiích Vladimíra Birguse. Československá fotografie, 1985, č.2, pp. 68-76.

Barbara Kosińska, Birgus, Maršálek, Friedlaender, Fotografia (Warszawa), 1985, č. 1, s.18-22.

Dirk Van der Spek, Vladimír Birgus, Focus (Amsterdam), 1985, č. 9, pp. 24-29.

Václav Zykmund, Vladimír Birgus. Reflexions (Amsterdam), 1985, č. 21, pp. 4-5.

Antonín Dufek, Vladimír Birgus, Černobílá fotografie, Odeon, Prague 1987, pp. 110-111.

Ján Šmok, Irgend etwas Unausgesprochenes – Fotografíen von Vladimír Birgus, Fotografie (Leipzig), 1988, č.12, pp. 448-455.

Barbara Kosińska: Fotografia jako czubek góry lodowej. Rozmowa s Vladimirem Birgusem, Foto (Warszawa), 1989, č. 1, pp. 9-11.

Ladislav Šolc, Fotografie Vladimíra Birguse, Revue Fotografie, 1989, č. 1, pp. 50-57.

Valerij Timofejev, Subjektivnyj fotodokument, Sovetskoje foto (Moskva), 1989, č. 11, pp. 45-47.

Petr Balajka, Subjektivní dokumenty, Československá fotografie, 1991, č. 3, pp. 10.

Petr Balajka, Vladimír Birgus, Foto Professional News (Chemnitz), 1991, č. 2, s.19-21.

Manfred Zollner, Vladimír Birgus – Lenins Lido, Fotomagazin (München), 1992, č. 4, pp. 36-41.

Martin Hruška, Jan Lacina, Barvosvět. Reflex (Prague), 1993, č. 4, pp. 58 - 61.

Robert Silverio, Vladimír Birgus, in: Václav Macek, Eva Szabová (eds.), Mesiac fotografie 1996 / Month of Photography 1996, FOTOFO, Bratislava 1996, pp. 32 - 35.

Josef Moucha, Evoluční kutání Vladimíra Birguse, Mladá fronta Dnes 18. 3. 1997.

Václav Podestát, Cosi nevyslovitelného Vladimíra Birguse, Plzeňský deník 26. 3. 1997.

Petr Volf, Vladimír Birgus – Cosi nevyslovitelného, Reflex, 1997, č. 15, pp. 55.

Pavel Šopák, Cosi nevyslovitelného Vladimíra Birguse, Region 22. 7. 1997.

Miroslav Vojtěchovský, Cosi nevyslovitelného, Triumf, 1997, č. 6, pp. 5.

Jana Vránová, Fotografie Vladimíra Birguse, Ateliér, 1997, č. 25, pp. 7.

Veronika Dufková, Jak sdělit nevyslovitelné, Rovnost 16. 9. 1997.

Eva Zerzáňová, Fotografie zachycují cosi nevyslovitelného, Mladá fronta Dnes (Brno) 11. 9. 1997

Břetislav Uhlář, A je tu „Cosi nevyslovitelného“, Svoboda 9. 12. 1997.

Václav Podestát, Subjektivní dokumenty Vladimíra Birguse v Malé výstavní síni, Liberecký den 23. 11. 1998.

Tomáš Pospěch, Cosi nevyslovitelného, Hranický týden, 1999, č. 15, pp. 6.

Barbara Kosińska, Wokól dokumentu: fotografie Vladimír Birgus, Pozytyw (Warszawa), 2001, č. 11, pp. 48-49.

Izabela Zachorska, Birgus na ulicy, Bez pretekstu (Poznań), 2001, č. 2.

Michalina Dolińska, Trzymające się za ręce cienie. Niewysłowione Vladimíra Birgusa, Gazeta Wyborcza (Poznań) 6. 11. 2001.

Tomasz Czech, Vladimír Birgus: Fotografie 1981-2004, Ateliér, 1995, č. 11, pp. 5.

Václav Podestát, Coś niewyslowionego. O fotografii Vladimíra Birgusa,

Kwartalnik Fotografia (Września), 2001, č. 6, pp. 12-17.

Valerij Stignějev, Vladimír Birgus, Portfolio (Moskva), 2002, č. 2, pp. 38-43.

Tomáš Pospěch, Mlčenlivá řeč nevyslovitelného, Fotografie Magazín (Prague), 2002, č. 11, pp. 17-22.

Elźbieta Łubowicz, Rzeczy i cienie. Fotografia postartystyczna Vladimíra Birgusa, Format (Wrocław), 2002, č. 41, pp. 71-72.

Václav Podestát, Vladimír Birgus – Something Unspeakable, Imago (Bratislava), 2002, č. 14, pp. 16-23.

Denis Brudna, Vladimír Birgus. Etwas Unaussprechliches, Photonews (Hamburg), 2002, č. 11, pp. 14-15.

Michal Kubíček, 10 let Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, bakalářská teoretická práce, Institut tvůrčí fotografie FPF SU, Opava 2002.

Tomáš Pospěch, Birgusova mlčenlivá řeč, Salon, Právo 9. 1. 2003.

Blanka Frajerová, Nevyslovitelné postřehy Vladimíra Birguse, Večerník Prague 14. 1. 2003.

Magdalena Váňová, Birgusovy snímky působí surrealisticky, Hospodářské noviny 15. 1. 2003.

Jan H. Vitvar, Fotografií až do hlubin skutečnosti, Mladá fronta Dnes 18. 1. 2003.

Petr Volf, Vladimír Birgus. Reflex, 2003, č. 3.

Elźbieta Łubowicz, Vladimír Birgus: Fotografie 1992-2002, Ateliér, 2003, č. 3.

Tomáš Pospiszyl, Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného, Týden, 2003, č. 8, pp. 83.

Lenka Dolanová, Okamžiky, které (jako by) nebyly, Literární noviny, 2003, č. 9, pp. 13.

Hans-Jörg Rother, Leben und streben lassen, Der Tagesspiegel (Berlin) 16. 3. 2003.

David Boukal, Vladimír Birgus: Something Unspeakable, Imago (Bratislava), 2003, č. 15, pp. 66-67.

Cezary Kaszewski, Symboliczny kolor fotografii. Wystawa prac wybitnego czeskiego artysty w Galerii BWA Awangarda, Slowo Polskie (Wrocław) 11. 6. 2003.

Joanna Vasdeki, Vladimír Birgus – Kati aneipoto, Fotografos (Athinai), 2003, č. 7, pp. 48-55.

Josef Chuchma, Svět nás bere na vědomí. Rozhovor s Vladimírem Birgusem, Týden, 2003, č. 44, pp. 44-48.

David Nesnídal, Když jde učitel s kůží na trh. Nevyslovitelná poezie všednosti, Mladý svět, 2003, č. 42, pp. 33.

Čekijos fotografijos pristato dešintmečiu cikla, Lietovos rytos (Vilnius) 17. 9. 2004.

Lina Jakeliunaite, Tai, kas nepasakyta. Čeku fotografo Vladimiro Birguso paroda „Prospekto“ galerijoje, 7 meno dienos 24. 9. 2004.

Petr Vilgus, Vladimír Birgus – Jsem pozorovatel, DIGI Foto, 2004, č. 5, pp. 82-84.

Tomasz Czech, Niewyslowione. Fotografie Vladimíra Birgusa, Biuletyn Fotograficzny (Kraków), 2004, č. 11, pp. 22-25.

Tomasz Czech, Vladimír Birgus – Nauczyłem sie rozumieć samego siebie. . Biuletyn Fotograficzny (Kraków), 2004, č. 12, pp. 21-25, 2005, pp. 14-17.

Łukasz Kalębasiak, Zdjęcia Vladimira Birgusa w Bielsku, Gazeta Wyborcza (Katowice) 19. 12. 2004.

Basia Sokolowska: Vladimír Birgus, Hot Shoe (London), 2005, č. 136 (June/July), pp. 14-19.

Tomáš Pospěch, Vladimír Birgus, in: Jolana Havelková, Naďa Kovaříková, Helena Musilová (eds.), Funkeho Kolín 2005. Město. 6. ročník fotografického festivalu, Kolín 2005, pp. 22-27.

Michal Kubíček, Institut tvůrčí fotografie 1971-2005, magisterská teoretická diplomová práce, Institut tvůrčí fotografie FPF SU, Opava 2005 (www.itf.cz).

Daniel Petřina, Barevná mozaika magických momentů. Barevný svět fotografa Vladimíra Birguse lze shlédnout v Pardubicích, Lidové noviny 26. 5. 2005.

Joanna Vasdeki, Vladimír Birgus, Highlights (Athinai), 2005, č. 17, pp. 30-36.

Vlastmil Novák, Letem fotografickým světem, Pardubické noviny 16. 5. 2005.

Vladimír Birgus. In: Heller, Jiří – Kristián, Pavel (ed.): Naučte se komponovat kreativně. Zoner Press, Brno 2005, pp. 8-13.

Irina Tchmyreva, Vladimír Birgus: Fotografie 1981-2004, Foto & Video (Moskva), 2005, č. 4.

Tomasz Czech, Vladimír Birgus: Photographs 1981-2004, Imago, 2005, č. 19, pp. 53-54.

S. Matejčić, Majstor sjena i posebnog smisla za humor, Glas Istrie 19. 9. 2005.

Sabina Salamon, Vladimir Birgus, Kontura Art Magazin (Zagreb), 2005, č. 87, pp. 66-67.

Tomasz Czech, Vladimír Birgus: Fotografie 1981-2004, Ateliér, 1995, č. 11, pp. 5.

Daniel Petřina, Vladimír Birgus, Xantypa, 2006, č. 2, pp. 68 – 71.

Blanka Poláková: Rozhovor s vedoucím ITF Vladimírem Birgusem, Ateliér, 2006, č. 16-17, pp. 7.

Ireneusz Zjeźdźałka, Krawedzie realności Vladimíra Birgusa, Szafa – magazyn literacko-artystyczny (Cieszyn), 2006, č. 22, pp. 17-22.

Petr Vilgus, Vladimír Birgus, DIGI Foto, 2006, č. 3. pp. 20-21.

(iz), Fotograf Birgus: Cosi nevyslovitelného, Hradecký deník 10. 11. 2007.

(mar), Vladimír Birgus zachycuje dva souběžné světy. Mladá fronta Dnes (Hradec Králové) 11. 4. 2007.

Ireneusz Zjeźdźalka: Okraje reality Vladimíra Birguse, Fotografie Magazín, 2007, č. 5, pp. 32-41.

(b), Čeh Birgus u „Badrovu“, Večernji list (Zagreb) 5. 9. 2007.

M. Z., Izložba češkog fotografa Vladimira Birgusa. Vizualni dnevnik intimnih trenutaka, Novi list (Zagreb) 8. 9. 2007.

Branka Primorac, Vladimir Birgus, češki fotograf svjetskoga glasa, Večernji list (Zagreb) 8. 9. 2007.

Barbara Vujanović, Barbara: Fotografije praškogo profesora, Vjesnik (Zagreb) 10. 9. 2007.

Ivan Dina, Vladimír Birgus. Osamjeli tenutak mafije, Foto (Zagreb), 2007, č. 34, pp. 90-95.

Vladimír Birgus, Digitális Fotó Magazín (Budapest), 2008, č. 2, pp. 129.

Mezi skutečností a tušením: Foto Vladimír Birgus, Instinkt, 2009, č. 19, pp. 30-35.

Blanka Jiráčková, Rozhovor s Vladmírem Birgusem, Ateliér, 2009, č. 13, pp. 7.

Daniel Poláček, Vladimír Birgus „55“, www.fotografovani.cz/art/foto_report/Birgus-vystava-55-Leica-galerie.html

Czech Photography in the 20th Century. An interview with exhibition curator Vladimír Birgus, Eyemazing (Amsterdam), 2009, č. 2, pp. 106-111.

Zuzana Urbánková, Vladimír Birgus: Dobrý pedagog a šéf má radost, když ho student přeroste, Opavský a hlučínský Deník 16. 2. 2010.

Pavel Scheufler, Fotografování ulice, Foto Video, 2010, č. 10, pp. 56-61.

Břetislav Uhlář, Vladimír Birgus: Život s fotkou, Moravskoslezský Deník 22. 4. 2010.

Martin Jiroušek, Birgus oslavil výročí a tvoří dál, Mladá fronta Dnes (Ostrava) 10. 2. 2011.

Václav Podestát, Vladimír Birgus: Fotografie 2007 – 2011, Ateliér, 2011, č. 5, pp. 5.

Tereza Kozlová, Vladimír Birgus: Naši potomci taky nemusí vědět, jak jsme vypadali, Lidové noviny 19. 5. 2012, Orientace, pp. 26-27.

Zuzana Urbánková, Vladimír Birgus: Můj život se točí kolem fotografie, Opavský a hlučínský Deník 16. 9. 2012.

Břetislav Uhlář, Neuměl jsem pořádně kreslit ani malovat, a tak mi logicky zbyla fotografie.., Moravskoslezský Deník 15. 9. 2012.

Marek Malůšek, Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě v letech 2006-2010, magisterská teoretická diplomová práce, Institut tvůrčí fotografie FPF SU, Opava 2012 (www.itf.cz).

Tomáš Hliva, Realita jako přízrak, Foto, 2013, č. 11 (květen), pp. 40-47.

Břetislav Uhlář, Vladimír Birgus žije v těsné symbióze s fotografií, Moravskoslezský Deník 12. 3. 2014.

Zuzana Urbánková, Vladimír Birgus: Čím dál více fotím detaily a opuštěné věci, Opavský a hlučínský Deník 14. 3. 2014.

Jan Šída, Vladimír Birgus dává příběhy do nekonečna, Právo 27. 3. 2014.

Jan Šída, Fotograf Vladimír Birgus vystavuje své práce v Opavě a říká: Člověk musí být neustále ve střehu, Právo 2. 4. 2014.